ODSTOP OD POGODBE

Pravica do odstopa od pogodbe

To pogodbo imate pravico odpovedati v 14 dneh brez navedbe razloga. Odpovedni rok je 14 dni od dneva, ko ste blago vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili in ki ni prevoznik, prevzeli blago.

Če želite uveljaviti pravico do odstopa, nam morate dati (Nesmuk GmbH & CO KG | Burgstrasse 101 | 42655 Solingen | office@nesmuk.com | 0212 235732-29) jasno izjavo (npr. pismo poslano po pošti, faksu ali E-pošti) o vaši odločitvi, da preklicujete to pogodbo. Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pred potekom odpovednega roka pošljete sporočilo o svoji pravici do odpovedi.

Posledice odpovedi

Če to pogodbo prekličete, bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave od najcenejše standardne dostave, ki jo ponujamo ) takoj vrnili in sicer najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za vračilo kupnine uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v izvirni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to vračilo ne bomo zaračunali nobene pristojbine. Vračilo kupnine lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, vsekakor pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago oddate pred iztekom štirinajstih dni. Sami krijete neposredne stroške vračila blaga.

Morebitno izgubo vrednosti blaga morate poravnati (plačati) le v primeru, ko po preverjanju kakovosti, lastnosti in delovanja izdelka ugotovimo, da je zmanjšanje vrednosti izdelka nastalo zaradi ravnanja na vaši strani.